Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, καλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών την 27η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ, στα γραφεία του Συνδέσμου μας. Ο Σύνδεσμός μας σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό θα διεξάγει την ετήσια Γενική του Συνέλευση όπως κάθε χρονιά από την ίδρυση του και εντεύθεν.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

· Απονομή των βραβείων και των επαίνων 1ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας 2016.
· Παρουσίαση των ημερολογίων του Συνδέσμου για το έτος 2017.
· Ομιλία Προέδρου.
· Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ.
· Οικονομικός απολογισμός.
· Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
· Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
· Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
· Εκλογή μελών ΔΣ, Ελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωτών μελών της.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα μπορούν το αργότερο μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.
Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες και ιδιαίτερα στους νέους που έχουν και διάθεση για δουλειά να πλαισιώσουν τον Σύνδεσμό μας όχι μόνο με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές μας αλλά και με την ενεργή συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες και τις αποφάσεις του Συνδέσμου μας.
Επισημαίνουμε ότι και σε αυτή τη Γ.Σ. θα πρέπει να υπάρχει απαρτία. Σας περιμένουμε όλους, να ασχοληθούμε ενεργά και μαζί με τους παλιότερους να δημιουργήσουμε μια δυνατή διοίκηση με όραμα και αποφασιστικότητα με αγάπη για προσφορά στον πολιτισμό, με σεβασμό στην πολιτιστική παρακαταθήκη των προγόνων μας.
Ο Σύνδεσμός μας, σας θέλει κοντά του για να αισθάνεται δυνατός .Όλοι μαζί ας ετοιμάσουμε την επόμενη ημέρα του έτσι όπως του ταιριάζει.
Αμέσως μετά την Γ.Σ. θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.
Για όποια πρόσθετη πληροφορία απαιτείται, τηλεφωνήστε στα μέλη του Δ.Σ.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Related Post
0 Comments